Organisatiestructuur

Algemeen bestuur

Ere Voorzitter

Evert de Koning

Voorzitter

René Reins
r.reins@svpanter.nl

Secretaris

Jacqueline de Koning
secretariaat@svpanter.nl

Penningmeester

Vacant
penningmeester@svpanter.nl

Bestuurslid

Dirk-Jan Laros
bestuur@svpanter.nl

Bestuurslid

Stefan Klumpenaar
bestuur@svpanter.nl

Commissies

Technische commissie

Gerrold van Geenhuizen
Sebastiaan Goes
tc@svpanter.nl

Sponsoring

Vacant
sponsor@svpanter.nl

Horeca

Peter Doornenbal
bar@svpanter.nl

Wedstrijdsecretaris

Lex Wullems
ws@svpanter.nl